20.06-31.07.2020

KATARZYNA PRZEZWAŃSKA
Rzeźba / Sculpture

__________________________________________________________for English scroll down

W rzeźbach Katarzyny Przezwańskiej pojawiają się te same formy i materiały, które występują w naturze. Liście, patyki, kamienie, orzechy, suszone owoce. Często ledwo przetworzone, lekko tylko przycięte, skręcone drutem, czasami pomalowane. Leżą bezpośrednio na ziemi, jak połamane gałęzie w Lasku Bielańskim.

Nowe prace nie są już tak dosłowne, zyskują za to na błyskotliwości skojarzeń i referencji, sięgających głównie do rzeźby połowy XX wieku. Widać w nich powtórzenie surowych form z natury, które z kolei znajdują odzwierciedlenie w ciele artystki; tak jak ludzki krwioobieg ma swoje odbicie w użyłkowaniu liścia.eng:

The same forms and materials that are encountered in nature appear in Katarzyna Przezwańska's sculptures. Leaves, sticks, stones, nuts, dried fruit. Barely even processed, slightly trimmed, put together with wire, sometimes painted. Displayed on the ground, like broken branches in a forest.

New works are no longer as literal. They share the wittiness of associations and references, mainly to the sculpture of the mid-20th century. Their repetition of raw natural forms is also a reflection of the artist's body; just as human bloodstream is mirrored in the nervation of a leaf.


Next exhibition
Previous exhibition


3/48

<p>20.06-31.07.2020</p>

<h2> KATARZYNA PRZEZWAŃSKA </br>
Rzeźba / Sculpture</h2>
<p>20.06-31.07.2020</p>

<h2> KATARZYNA PRZEZWAŃSKA </br>
Rzeźba / Sculpture</h2>
<p>20.06-31.07.2020</p>

<h2> KATARZYNA PRZEZWAŃSKA </br>
Rzeźba / Sculpture</h2>
<p>20.06-31.07.2020</p>

<h2> KATARZYNA PRZEZWAŃSKA </br>
Rzeźba / Sculpture</h2>
<p>20.06-31.07.2020</p>

<h2> KATARZYNA PRZEZWAŃSKA </br>
Rzeźba / Sculpture</h2>

↑ to the top