15.11—13.12.2013

MARIA PINIŃSKA-BEREŚ Drawings / Rysunki


przewiń w dół do polskiej wersji

Maria Pinińska-Bereś (1931-1999) is famous for her sculptures and performances. The drawings appeared in the background of her existential, feminist art. Dozens of small sketches have been preserved: mainly studies of sculptural forms, performance scripts and over a dozen drawings documenting dreams. For Pinińska - no matter which medium she has used - her attention to form was always superior to the content behind it. It is no different with the drawings, which are characterized by a great plasticity, even when they are just the note of an idea. These works were never shown before. The exhibition is curated by Ewa Tatar, display by Katarzyna Przezwańska.

///

Maria Pinińska-Bereś (1931-1999) znana jest z prac rzeźbiarskich i performensów. Rysunki pojawiały się mimochodem, zawsze w tle egzystencjalnej, podejmującej wątki feministyczne twórczości artystki. Zachowało się kilkadziesiąt drobnych szkiców, głównie studiów form rzeźbiarskich, scenariuszy performensów, a także kilkanaście rysunków dokumentujących sny. To, co charakterystyczne dla Pinińskiej - niezależnie od tego, jakim medium się posługiwała - to dbałość o formę, zawsze nadrzędną w stosunku do stojących za nią treści. Nie inaczej jest w rysunkach, które charakteryzują się świetną plastyką, nawet wtedy, gdy stanowią jedynie notatkę idei. Prace te nie były dotąd pokazywane. Kuratorką wystawy jest Ewa Tatar, a aranżację plastyczną przygotowała Katarzyna Przezwańska.


Next exhibition
Previous exhibition ←30/35

<p>15.11—13.12.2013 </p>MARIA PINIŃSKA-BEREŚ Drawings <font color=“0000ff“>/</font> Rysunki
<p>15.11—13.12.2013 </p>MARIA PINIŃSKA-BEREŚ Drawings <font color=“0000ff“>/</font> Rysunki
<p>15.11—13.12.2013 </p>MARIA PINIŃSKA-BEREŚ Drawings <font color=“0000ff“>/</font> Rysunki
<p>15.11—13.12.2013 </p>MARIA PINIŃSKA-BEREŚ Drawings <font color=“0000ff“>/</font> Rysunki
<p>15.11—13.12.2013 </p>MARIA PINIŃSKA-BEREŚ Drawings <font color=“0000ff“>/</font> Rysunki
<p>15.11—13.12.2013 </p>MARIA PINIŃSKA-BEREŚ Drawings <font color=“0000ff“>/</font> Rysunki
<p>15.11—13.12.2013 </p>MARIA PINIŃSKA-BEREŚ Drawings <font color=“0000ff“>/</font> Rysunki
<p>15.11—13.12.2013 </p>MARIA PINIŃSKA-BEREŚ Drawings <font color=“0000ff“>/</font> Rysunki
<p>15.11—13.12.2013 </p>MARIA PINIŃSKA-BEREŚ Drawings <font color=“0000ff“>/</font> Rysunki
<p>15.11—13.12.2013 </p>MARIA PINIŃSKA-BEREŚ Drawings <font color=“0000ff“>/</font> Rysunki
<p>15.11—13.12.2013 </p>MARIA PINIŃSKA-BEREŚ Drawings <font color=“0000ff“>/</font> Rysunki
<p>15.11—13.12.2013 </p>MARIA PINIŃSKA-BEREŚ Drawings <font color=“0000ff“>/</font> Rysunki
<p>15.11—13.12.2013 </p>MARIA PINIŃSKA-BEREŚ Drawings <font color=“0000ff“>/</font> Rysunki

↑ to the top