SEBASTIAN BUCZEK

bio pl
bio eng


1/10

SEBASTIAN BUCZEK
bez tytułu (Oddychający), 2015, rzeźba, drewno, papier, mechanizm elektryczny, 130 x 35 x 4 cm
untitled (Breathing), 2015, sculpture, wood, paper, electric mechanism, 130 x 35 x 4 cm
SEBASTIAN BUCZEK
Nos, 2014, gips, kompozycja zapachowa
Nose, 2014, plaster, fragrance composition
SEBASTIAN BUCZEK
bez tytułu, 2014, złotoryt
untitled, 2014, gold plate engraving
SEBASTIAN BUCZEK
bez tytułu, 1998, film 35mm, loop, 3s.
untitled, 1998, film 35 mm, loop, 3 sec.
SEBASTIAN BUCZEK
Jan (z wystawy w galerii), manekin
Jan (from the gallery show), dummy
SEBASTIAN BUCZEK
SEBASTIAN BUCZEK
Marian Buczek, Fafik, 2014, 2 pocztówki, koperta
Marian Buczek, Fafik, 2014, 2 postcards, envelope bio pl

SEBASTIAN BUCZEK

↑ to the top